In de laatste jaren speelt de verwondering over natuurlijke processen een prominente rol in Maartjes keramiek. Zij raakte gefascineerd door het ontstaan van rotspartijen en de rol die zwaartekracht hierin speelt. Dat bracht Maartje tot een serie experimentele keramiek waarin zij het verschijnsel tracht te doorgronden.

Een enorme plak klei, waarvan zij de huid bewerkt heeft, laat ze vallen. De zwaartekracht doet zijn werk. Dan volgen hectische momenten van snel handelen, ingrijpen, stutten en vormen. Maartje laat de zwaartekracht niet creëren maar werkt ermee samen.